Oferta

Oferujemy kompleksowe wykonanie instalacji:

 • centralnego ogrzewania,
 • ciepłej wody użytkowej,
 • wodociągowej,
 • kanalizacyjnej,
 • gazowej,
 • przeciwpożarowej,
 • wentylacyjnej,
 • klimatyzacyjnej,
 • sprężonego powietrza,
 • pary technologicznej.

Prowadzenie całodobowego pogotowia dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Prace wykonujemy na wszelkiego rodzaju obiektach między innymi:

 • obiekty użyteczności publicznej (szkoły, baseny, szpitale, sale gimnastyczne, dworce kolejowe, hale targowe, obiekty handlowe),
 • prywatne budynki mieszkaniowe,
 • obiekty przemysłowe (hale przemysłowe, budynki przemysłowe),
 • obiekty zabytkowe (starówki, obiekty sakralne),
 • obiekty nietypowe (straż pożarna, zakłady karne).

Wykonanie montażu i uruchomienia:

 • kotłowni,
 • wymiennikowni,
 • central klimatyzacyjnych,
 • instalacji solarnej,
 • pomp ciepła

Sieci zewnętrze:

 • wodociągowe,
 • kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • gazowe,
 • przyłącza wodne i kanalizacyjne,
 • pompownie ścieków,
 • sieci ciepłownicze preizolowane,
 • odwodnienia liniowe,
 • drenaże.

Ponadto:

 • czyszczenie kanalizacji
 • usługi koparko-ładowarką (kompleksowa prace ziemne, wykopy pod fundamenty, niwelacja terenu)

Oferujemy ulepszone i innowacyjne usługi a to:

 • Innowacyjna usługa inspekcji i serwisu kanalizacji (usługa ulepszona),
 • Czyszczenie przyłączy domowych z inspekcją (usługa ulepszona).

Wynika to z podstawowych funkcji i cech nowego systemu inspekcyjnego (zaawansowana mobilna innowacyjna technika pomiarowa) – pozwalającego m.in. na pomiar deformacji kanału w czasie rzeczywistym, pomiar szczelin, pęknięć, poziomu wody, zakrzywień, rozgałęzień, obiektów na ściankach rur, obiektów w przekrojach rur, średnicy, owalizacji rur, spadków/pochylenia rurociągu z wygenerowaniem graficznego wykresu nakładając siatkę przestrzenną. Następnie na podstawie tejże wiedzy można dokonać czynności serwisowych.

Zastosowane zostaną innowacyjnie rozbudowane funkcje pomiarowe systemu mogące pomóc w zdiagnozowaniu uszkodzeń szybko oraz precyzyjnie. Planowane są następujące rodzaje ulepszonych pomiarów:

 • Pomiar pęknięć - dzięki tej funkcji można mierzyć pęknięcia rur, za pomocą kamery z wbudowanym laserem,
 • Pomiar poziomu wody - dzięki tej funkcji można zmierzyć poziom wody/ścieku w rurze,
 • Pomiar zakrzywień - dzięki tej funkcji można zmierzyć kierunek, kąt i stopień zakrzywienia,
 • Pomiar rozgałęzień - dzięki tej funkcji można zmierzyć średnicę kąt kierunek i długość rozgałęzień,
 • Pomiar obiektów na ściankach rur,
 • Pomiar obiektów w przekrojach rur,
 • Pomiar średnicy, owalizacji rur,
 • Pomiar spadków/pochylenia rurociągu z wygenerowaniem graficznego wykresu.

Zastosowane będzie także najnowszej generacji zasilanie a to urządzenia inspekcyjne zasilane będą zestawem ogniw litowojonowych ładowanym za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Zmienia to całkowicie model świadczenia usługi w tere nie a zwłaszcza ośrodkach zurbanizowanych.

Oferowane rozwiązanie usługowe stanowi jednocześnie dwie innowacje procesowe a to:

1. zmienia się proces dokonywania inspekcji i serwisu. Nowy system inspekcyjny (zaawansowana mobilna innowacyjna technika pomiarowa) – pozwala m.in. na pomiar deformacji kanału w czasie rzeczywistym, pomiar szczelin, pęknięć, poziomu wody, zakrzywień, rozgałęzień, obiektów na ściankach rur, obiektów w przekrojach rur, średnicy, owalizacji rur, spadków/pochylenia rurociągu z wygenerowaniem graficznego wykresu nakładając siatkę przestrzenną. Następnie można dokonać czynności serwisowych.
2. zmienia się proces zasilania urządzeń inspekcyjnych. Zastosowane jest także najnowszej generacji zasilanie urządzenia inspekcyjnego zestawem ogniw litowojonowych ładowanym za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Proponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem innowacyjnym w stosunku do oferowanych dotychczasowych pojazdów o wskazanym przeznaczeniu, o standaryzowanych parametrach, które nie posiadają funkcjonalności właściwej do planowanego pojazdu u Wnioskodawcy. O zasadniczej zmianie zasilania decydować będą przede wszystkim:

a. Dłuższa i bardziej ekonomiczna praca urządzeń, w które wyposażone są pojazdy,
b. Pozytywny wpływ wskazanego rozwiązania na ochronę środowiska,
c. Większy komfort pracy pracowników (zmiana organizacji pracy, skrócenie terminów realizacji zamówień, poprawa warunków pracy),
d. Lepsza konfigurowalność wyposażenia/funkcji projektowanych pojazdów (zestawów),
e. Wyposażenie projektowanych pojazdów (zestawów) w najnowsze rozwiązania dostępne w branży.