Oferta

Oferujemy kompleksowe wykonanie instalacji:

 • centralnego ogrzewania,
 • ciepłej wody użytkowej,
 • wodociągowej,
 • kanalizacyjnej,
 • gazowej,
 • przeciwpożarowej,
 • wentylacyjnej,
 • klimatyzacyjnej,
 • sprężonego powietrza,
 • pary technologicznej.

Prowadzenie całodobowego pogotowia dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Prace wykonujemy na wszelkiego rodzaju obiektach między innymi:

 • obiekty użyteczności publicznej (szkoły, baseny, szpitale, sale gimnastyczne, dworce kolejowe, hale targowe, obiekty handlowe),
 • prywatne budynki mieszkaniowe,
 • obiekty przemysłowe (hale przemysłowe, budynki przemysłowe),
 • obiekty zabytkowe (starówki, obiekty sakralne),
 • obiekty nietypowe (straż pożarna, zakłady karne).

Wykonanie montażu i uruchomienia:

 • kotłowni,
 • wymiennikowni,
 • central klimatyzacyjnych,
 • instalacji solarnej,
 • pomp ciepła

Sieci zewnętrze:

 • wodociągowe,
 • kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • gazowe,
 • przyłącza wodne i kanalizacyjne,
 • pompownie ścieków,
 • sieci ciepłownicze preizolowane,
 • odwodnienia liniowe,
 • drenaże.

Ponadto:

 • czyszczenie kanalizacji
 • usługi koparko-ładowarką (kompleksowa prace ziemne, wykopy pod fundamenty, niwelacja terenu)